De kerk

Eemnes buiten - Nicolaaskerk

De kerk in z’n huidige vorm stamt, zoals we gezien hebben in het historisch overzicht, uit 1352 en is in het begin van de 17e eeuw (na de brand van 1574) weer opgebouwd op de oude muren en van een nieuwe, hogere kap voorzien.

De kerkenraad

In de gemeente komt de afhankelijkheid van God in alle dingen op de eerste plaats: het geestelijke. Ook het omzien naar elkaar is heel belangrijk (diaconie). Maar de kerk is ook een organisatie waarin bepaalde dingen goed geregeld moeten zijn, zoals de zorg voor de bezittingen. ‘Rentmeesterschap’, de zorg voor de schepping, is een heel bijbels woord. Daarom is een ‘college van kerkrentmeesters’ nodig.

Pastoraat

Door de pastorale ouderlingen wordt geprobeerd een regelmatig huisbezoek af te leggen bij alle gemeenteleden, al dan niet met een diaken. Er wordt naar gestreefd dat elk gemeentelid eens per twee jaar huisbezoek krijgt.

Mocht u tussentijds bezoek wensen, neemt u dan contact op met uw wijkouderling of met de predikant.

Diaconie

In het pastoraat gaat het om de geestelijk zorg voor elkaar. De diaconie (uit het Grieks vertaald voor “dienen”) houdt zich bezig met de materiële zorg voor de ander in nood. Dit kan gaan over mensen in (financiële) nood in of buiten de gemeente, plaatselijk, landelijk of wereldwijd. De diaconie wordt bestuurd door de diakenen.

 

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de materiële bezittingen van de gemeente. Hierbij valt te denken aan geld, maar ook aan landerijen en gebouwen. Het college van kerkrentmeesters heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer over dit alles en de praktische werkzaamheden die hierbij horen.

Privacy Policy

De privacy policy voor de Hervormde gemeente Eemnes kunt u hier lezen.