Activiteiten

Onze ‘drive’ in de gemeente is het Woord van God en de boodschap van verlossing die we daarin vinden. Daar komen we telkens weer bij uit. We willen geen gemeente zijn die van alles organiseert, maar die niet vergeet waarom ze ook alweer gemeente is.
We hopen en bidden dat bij alle activiteiten we afhankelijk willen blijven van Gods zegen.
Het doel van die activiteiten is: groeien in geloof en dus ook: groeien in afhankelijkheid van God.

Samen zingen

Ongeveer 4 maal per jaar wordt na de avonddienst een half uurtje met elkaar gezongen.
Iedereen van harte welkom

Bezinningsavonden Heilig Avondmaal

Op de donderdagavond voor de zondagen of Goede Vrijdag dat het Heilig Avondmaal in de kerk wordt bediend, is er van 20.00 tot 21.00 uur een bezinningsuur in ‘De Wel’.
Een ieder is hiervoor van harte welkom, ook als men nog niet weet of men aan het avondmaal zal gaan.
U wordt (min of meer) in ieder geval op deze avond verwacht als u hoopt aan te gaan, om op een goede manier ons te bezinnen op (de voorbereiding van) het Heilig Avondmaal.

Herderstocht

Jaarlijks organiseren we samen met de andere kerken in Eemnes de Herderstocht, waarin het verhaal van de geboorte van Jezus zichtbaar wordt gemaakt in de straten van ons dorp.

Bijbelkring

Met een fijn en enthousiast aantal deelnemers komen we maandelijks op een donderdagavond samen in de Wel. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur gaan we met elkaar beginnen. 

Koffie na de dienst

Op de eerste zondag van de maand (tenzij anders aangegeven in de kerkbode) is er na de ochtenddienst koffiedrinken in ‘De Wel’, waarbij de gehele gemeente is uitgenodigd.

U bent van harte welkom.

Contactmiddag

Ongeveer vier maal per jaar wordt er door de contactcommissie een contactmiddag georganiseerd in ‘De Wel’. Veelal wordt hier een spreker uitgenodigd of is er de kerst- of paasviering.
De middagen beginnen om 14.30 uur.

Neem voor meer informatie contact op met
mw. R. Visser-Blom.

E-mail: Contactmiddag

Gemeentedag

Op de derde zaterdag van september wordt een gemeentedag georganiseerd door de commissie gemeenteopbouw. Deze dag staat in het teken van sport en ontspanning.
Jong en oud is er van harte welkom.

Openluchtdienst.

Elk jaar op 2e pinksterdag organiseren wij een openluchtdienst op het evenemententerrein in Eemnes. Dit wordt elk jaar ondersteund door een koor en voorgegaan door een predikant. Doordat het een openluchtdienst is, is het vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Wees allen welkom.

Geprekskringen

Vrouwen/mannen gesprekskring

In de maanden september tot en met april komt zowel de vrouwen als mannen gesprekskring één keer per maand bij elkaar. 

De vrouwen hebben twee gesprekskringen een op de dinsdagavond een op de vrijdagochtend gehouden. De mannen gesprekskring wordt op de woensdagavond gehouden.

We hebben een goede ontmoeting met elkaar en beginnen met een kop thee of koffie met meestal iets lekkers erbij. In deze ontmoeting luisteren we naar elkaar, hebben we aandacht voor elkaar en kunnen we elkaar bemoedigen en sterken in het geloof. Het is fijn om elkaars ervaringen te delen, van elkaar te leren en met elkaar te praten over hoe je christen kunt zijn in deze tijd, in je doen en laten.

Na even bijpraten, werken we uit een toegankelijk Bijbelstudie boekje dat we met elkaar gekozen hebben. We zingen en bidden en willen God de eer geven van ons samen zijn.

Verder spreken de twee vrouwen gesprekskringen in de zomer maanden met elkaar een paar keer af om samen te wandelen, fietsen of elkaar te ontmoeten bij een kop thee of koffie.

Alle vrouwen en mannen zijn van harte welkom! Kom eens vrijblijvend, gezellig een avond of ochtend met ons meedoen. Je zult ervaren hoe fijn het is om de onderlinge band en contact met elkaar te versterken!

Heb je vragen of wil je nog meer informatie: 
Sonja:    06- 46552093 voor de dinsdagavond
Gerie:     06- 10571993 voor de vrijdagochtenden
Wim:     06-41622267 voor de woensdagavond