Jeugdwerk

De jeugdraad coördineert het jeugdwerk in de gemeente. Vanuit elke vereniging én de kerkenraad is een afgevaardigde lid van de jeugdraad. In de jeugdraad worden de lopende zaken besproken en nieuwe ideeën bedacht.

Het doel van de jeugdraad is:

  • Kinderen en jongeren (kerkelijk of niet-kerkelijk) in contact brengen met het Evangelie
  • Vormen van visie op het jeugdwerk
  • Een bindende factor zijn voor al het jeugdwerk en verschillende leeftijdsgroepen
  • Adviserende rol richting de kerkenraad
  • Klankbord zijn voor en overleg met leidinggevenden en hen waar nodig adviseren

We hopen zo ons steentje bij te dragen aan het jeugdwerk, met het uiteindelijke doel dat ook onze kinderen en jongeren Jezus Christus gaan volgen.

Heb je opmerkingen, vragen of nieuwe ideeën over het jeugdwerk, dan kun je altijd contact met ons opnemen!

Zondagsschool

Het jaarthema voor 2019/2020 is “Kom, doe mee!”.

Met dit thema willen we het komende seizoen stilstaan bij het besef dat we als gemeente aan elkaar gegeven zijn én dat we geroepen worden om onze plek in te nemen.

Elke even week is er voor de kinderen uit groep 1 tot en met 8 zondagsschool. De kinderen gaan tijdens de collecte met de leiding naar De Wel en kunnen na de kerkdienst daar worden opgehaald. De collecte die op de zondagsschool wordt gehouden is dit jaar voor PAX kinderhulp.

Tijdens de zondagsschool wordt er met de kinderen gebeden, gezongen een verhaal verteld en is er tijd voor verwerking. Een aantal weken voor Pasen en Kerst beginnen we met een project zodat we de kinderen op een leuke en speelse manier de verhalen voorafgaand aan Pasen en Kerst kunnen bijbrengen. Rond kerst sluiten we het jaar af met een kerstviering en het zondagsschoolseizoen sluiten we voor de zomervakantie af met een leuk uitje.

Wil je graag een keertje bij de zondagsschool zijn en wil je weten wanneer er zondagsschool is? Mail dan naar zondagsschool@hervormdegemeenteeemnes.nl, kijk in het Band van het Woord onder het kopje zondagsschool of spreek één van onze leidinggevenden aan.

Groeten van Deborah, Deborah en Antonien

Jeugdpleister

Ken jij al die superleuke club van vrijdagavond? Dat is Jeugdpleister!

Een keer in de maand is er Jeugdpleister voor kinderen van groep 5 t/m 8.

Er wordt geknutseld, een spel gedaan en een bijbelverhaal verteld of een speurtocht gehouden. Elke avond is een verrassing! Wat zeker is, is dat het beregezellig is!

We vinden het erg leuk als je komt. Iedereen is welkom! Neem gerust een vriend(innet)je mee.

De avonden zijn op vrijdagavond in ‘de Wel’(Rutgers van Rozenburglaan 1) en duren van 19.00 – 20.30 uur. Neem € 1,- mee voor de onkosten.

Je kunt altijd met ons in contact komen via ons e-mailadres: Jeugdpleister. Jaja, we hebben een mailadres! Waarom? Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat je een keertje niet kan. Dat is wel jammer. Maar voor ons als leiding is het handig om te weten hoeveel kinderen er komen. Zo kunnen we de avonden beter voorbereiden (drinken, iets lekkers en spullen voor de activiteiten kopen). Dus kan je een avond niet, laat het ons dan even weten!

Ook kunnen we jullie (of je ouders) nu mailtjes sturen over wat voor leuke dingen we allemaal gaan doen. Geef dan je mailadres ook even door.

Groetjes, de leiding.

Between

Between is een club voor tieners die op de middelbare school zitten.

Een keer in de twee weken op vrijdagavond, komen we bij elkaar in De Wel op de Rutgers van Rozenburglaan 1.
De kosten zijn €2.- per avond.

Wij werken met een jaarthema en deze keer is dat ” Met hart en ziel ” wat we verwerken in sport en spel.

Kom gerust eens kijken en neem je vriend of vriendin mee.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Je kunt met ons in contact komen via onze email:
Between

Wij kijken er naar uit om elkaar weer te zien. Laat je even weten of je er bij bent?

Wij zeggen tot dan!

Groeten van

Jelle

 

 

 

 

 

Jongerengesprekskring

Om de week ontmoeten we elkaar als jongeren in de leeftijd van 12 jaar tot jongvolwassen. Dat doen we op de vrijdagavond van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur. Nadat we dit seizoen samen begonnen zijn met een overheerlijke en gezellige ‘snackmaaltijd’, volgen we dit jaar samen de Youth Alpha cursus met pakkende introductiefilmpjes die heel herkenbaar zijn voor de jongeren van nu. En samen willen we al meer en meer ontdekken dat God niet alleen maar een God is voor zorgcentra en voor mensen die aan de avond van het leven gekomen zijn, maar dat Hij een God is en wil zijn voor álle jaren en fases van ons leven. Gaandeweg worden we steeds vaker getriggerd en gebeuren er soms echt mooie dingen.

Neem voor meer informatie contact op met de predikant.
E-mail: Predikant

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechisatie wordt gehouden in de pastorie.
Op deze catechisatie wordt men voorbereid op het doen van openbare geloofsbelijdenis in de gemeente, door het bespreken van de diverse bijbelse thema’s. Voor de belijdeniscatechisatie is het gewenst eerst contact op te nemen met de predikant. Na een kennismaking kan dan in overleg met de groep een geschikte avond voor de catechisaties worden gekozen.
Het volgen van deze catechisatie wil niet zeggen dat men automatisch belijdenis van het geloof moet afleggen. Ook kan iemand meerdere jaren in de groep meedoen.

Neem voor meer informatie contact op met de predikant.

e-mail: predikant@hervormdegemeenteeemnes.nl