Jeugdwerk

De jeugdraad coördineert het jeugdwerk in de gemeente. Vanuit elke vereniging én de kerkenraad is een afgevaardigde lid van de jeugdraad. In de jeugdraad worden de lopende zaken besproken en nieuwe ideeën bedacht.

Het doel van de jeugdraad is:

  • Kinderen en jongeren (kerkelijk of niet-kerkelijk) in contact brengen met het Evangelie
  • Vormen van visie op het jeugdwerk
  • Een bindende factor zijn voor al het jeugdwerk en verschillende leeftijdsgroepen
  • Adviserende rol richting de kerkenraad
  • Klankbord zijn voor en overleg met leidinggevenden en hen waar nodig adviseren

We hopen zo ons steentje bij te dragen aan het jeugdwerk, met het uiteindelijke doel dat ook onze kinderen en jongeren Jezus Christus gaan volgen.

Heb je opmerkingen, vragen of nieuwe ideeën over het jeugdwerk, dan kun je altijd contact met ons opnemen!

Zondagsschool

Binnen onze kerk hebben we een groepje enthousiaste en leergierige kinderen die in de even weken naar de zondagsschool gaan. De leeftijden van de kinderen verschillen. De kinderen zitten op de basisschool in de groepen 1 tot en met 8.

De kinderen beginnen de zondag in de kerk. Tijdens de collecte gaan ze mee met de leiding naar De Wel. Tijdens de zondagsschool luisteren de kinderen naar het verhaal en wordt er een verwerking gedaan zoals een knutsel, werkblad, een opzoekopdracht enz.

Een aantal weken voor Kerst en Pasen beginnen we met een project, zodat we de kinderen op een leuke en speelse manier de verhalen voorafgaand aan Kerst en Pasen kunnen bijbrengen. Rond kerst sluiten we het jaar af met een kerstviering. Het zondagsschoolseizoen sluiten we voor de zomervakantie af met een leuk uitje.

Na de kerkdienst kunt u uw kind in De Wel ophalen.

De collecte gaat naar een goed doel hierbij kunt u denken aan PAX kinderhulp of de adoptiekinderen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u onderstaande zondagsschoolleiding aanspreken.

Jeugdpleister

Ken jij al die superleuke club van vrijdagavond? Dat is Jeugdpleister!

Een keer in de maand is er Jeugdpleister voor kinderen van groep 5 t/m 8.

Er wordt geknutseld, een spel gedaan en een bijbelverhaal verteld of een speurtocht gehouden. Elke avond is een verrassing! Wat zeker is, is dat het beregezellig is!

We vinden het erg leuk als je komt. Iedereen is welkom! Neem gerust een vriend(innet)je mee.

De avonden zijn op vrijdagavond in ‘de Wel’(Rutgers van Rozenburglaan 1) en duren van 19.00 – 20.30 uur. Neem € 2,- mee voor de onkosten.

Je kunt altijd met ons in contact komen via ons e-mailadres: Jeugdpleister. Jaja, we hebben een mailadres! Waarom? Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat je een keertje niet kan. Dat is wel jammer. Maar voor ons als leiding is het handig om te weten hoeveel kinderen er komen. Zo kunnen we de avonden beter voorbereiden (drinken, iets lekkers en spullen voor de activiteiten kopen). Dus kan je een avond niet, laat het ons dan even weten!

Ook kunnen we jullie (of je ouders) nu mailtjes sturen over wat voor leuke dingen we allemaal gaan doen. Geef dan je mailadres ook even door.

Groetjes, de leiding.

Jongerengesprekskring

Om de week ontmoeten we elkaar als jongeren in de leeftijd van 12 jaar tot jongvolwassen. Dat doen we op de vrijdagavond van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur. Nadat we dit seizoen samen begonnen zijn met een overheerlijke en gezellige ‘snackmaaltijd’, volgen we dit jaar samen de Youth Alpha cursus met pakkende introductiefilmpjes die heel herkenbaar zijn voor de jongeren van nu. En samen willen we al meer en meer ontdekken dat God niet alleen maar een God is voor zorgcentra en voor mensen die aan de avond van het leven gekomen zijn, maar dat Hij een God is en wil zijn voor álle jaren en fases van ons leven. Gaandeweg worden we steeds vaker getriggerd en gebeuren er soms echt mooie dingen.

Neem voor meer informatie contact op met de predikant.
E-mail: Predikant

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechisatie wordt gehouden in de pastorie.
Op deze catechisatie wordt men voorbereid op het doen van openbare geloofsbelijdenis in de gemeente, door het bespreken van de diverse bijbelse thema’s. Voor de belijdeniscatechisatie is het gewenst eerst contact op te nemen met de predikant. Na een kennismaking kan dan in overleg met de groep een geschikte avond voor de catechisaties worden gekozen.
Het volgen van deze catechisatie wil niet zeggen dat men automatisch belijdenis van het geloof moet afleggen. Ook kan iemand meerdere jaren in de groep meedoen.

Neem voor meer informatie contact op met de predikant.

e-mail: predikant@hervormdegemeenteeemnes.nl