De Wel

“De Wel” is het kerkelijk centrum van onze gemeente.
Dit gebouw wordt gebruikt voor activiteiten van onze gemeente en soms verhuurd voor activiteiten die niet onder onze gemeente vallen.
Te denken valt aan catechisaties, bijbelkring avonden, vergaderingen, koffiedrinken na de dienst, preekbesprekingen, jeugdverenigingen, kinderoppas, maar ook bijvoorbeeld aan rouwdiensten en het samenzijn daaromheen.

Adres:
Rutgers van Rozenburglaan 1
Tel: 035-5313910
De Wel

Beheerder:

Johan Meppelink
Tel. 035-5315874
Mobiel 06-30253889