Van hart tot hart

Van HART💕 tot HART

In mei 2020 kwam er kerk-tv in de kerk, middenin de coronatijd!

Door deze mogelijkheid konden we ook uitzendingen gaan maken met beelden en deze laten zien en horen via www.kerkdienstgemist.nl

De eerste uitzending was op 21 mei 2020, op Hemelvaartsdag toen ds. Peter de Groot over was uit Zuid-Soedan/Oeganda en een presentatie zou houden in de gemeente. Dat kon wegens de corona niet doorgaan en vandaar nu vanuit de kerk. Na de kerkdienst kon er interactief meegekeken worden na de presentatie van Peter en Jeannette de Groot.

Fijn dat er zo toch contact met de gemeente kon zijn.

Johan Meppelink en Bert en Ria Visser zijn hierna bij elkaar gekomen en bedachten dat het leuk zou zijn om maandelijks een uitzending te verzorgen met veel liederen, een soort muzikale fruitmand. 

Dit werd veel meer dan alleen liederen en kreeg ook een naam Van HART 💕 tot HART.

De 1e van Hart tot Hart uitzending was op 2e Pinksterdag, want ook de Openluchtdienst kon niet doorgaan. 

Foto’s en films van 10 jaar OLV werden er vertoond, een meditatie van ds. van de Scheur vanaf het Evenemententerrein en het Pinksterevangelie werd door diverse gemeenteleden voorgelezen.

Dit werd positief ontvangen en er werd besloten door te gaan met de maandelijkse uitzendingen.

En zo kwamen er vanaf juni t/m november prachtige uitzendingen met interviews met gemeenteleden, mooie liederen, meditaties van verschillende predikanten, natuuropnames enz.

In de maand december kwam er een speciale Kerstspecial die werd uitgezonden op 2e Kerstdag en waarin de zangers en zangeressen van de Kerstspecial olv van Martine Dubois en Jan Gooijer prachtige Kerstliederen zongen. De beelden werden door Johan Meppelink en Jelmer Overeem opgenomen en gemonteerd tot een mooi geheel. Menig uurtje werd hierin gestoken.

In 2021 gingen we gewoon weer verder en in de maand maart kwamen er zelfs 2 uitzendingen, 1 van de Passie en 1 van de Pasen. Veel inzet van diverse gemeenteleden maakten weer prachtige gedragen uitzendingen.

En ook in de maand mei wordt er weer op 2e Pinksterdag een uitzending van Hart tot Hart verzorgd met zang, teksten en meditaties. Om zo het vuur brandend te houden en de gemeenteleden te betrekken bij wat er allemaal gebeurt (en eigenlijk wat er allemaal niet gebeurt door deze langdurige coronatijd).

In de van Hart tot Hart groep wordt meegedacht door Jantine van de Scheur, Nel Overeem, Johan Meppelink en Bert en Ria Visser