Thuisfrontcommissie (TFC)

Daar gaan waar God ons naar toe roept.

Dat was en is nog steeds het verlangen van Peter & Jeannette de Groot.

En God heeft ze geroepen in 2018 naar Zuid-Soedan, een land wat al lang in een burgeroorlog verkeert. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen en wonen in kampen in buurlanden.

Peter en Jeannette, ons voormalig dominees echtpaar, zijn door de GZB uitgezonden voor 6 jaar en onze gemeente heeft afgesproken ze daar financieel voor 50% te ondersteunen.

Peter de Groot werkt voor de Kajo-Keji Christian College (KCC) waar predikanten worden opgeleid, deze vond tijdelijk onderdak in Oeganda. Peter geeft aan deze school les en Jeannette zet zich in voor betere gezondheidszorg o.a. in de vluchtelingenkampen.

Inmiddels wonen ze al 4 jaar in Oeganda, maar nu lijkt het er toch echt op dat het zich voortslepende vredesproces rust gaat geven in Zuid-Soedan en dat ze echt gaan wonen in het land waar naar ze waren uitgezonden.

Tijdens het verblijf van 6 jaar houden wij als TFC allerlei acties :

Denk aan vele collecties in de kerk, verkoop van cookies in samenwerking met Pax Kinderhulp, stampot- en zomerse quiche en salade maaltijden, verkoop van bramensap, verkoop van amryllusbollen, vader- en moederdag acties, sokkenverkoop, oliebollenjassen wassen en nog meer …… en heeft u nog ideeën voor ons, dan horen we dat graag.

Voor de laatste jaren proberen we ook een Happen en Trappen (polderfietsen) activiteit en een camping.  voor de Gooise Wandelvierdaagse te organiseren.

In de kerk hangt ook een thermometer waarop de stand van gelden wordt bijgehouden en ons streven is om ca. € 10.000,– per jaar in te zamelen. En op deze manier draagt iedereen zijn eigen steentje bij aan ons zendingsproject.

Peter en Jeannette zitten ook op Facebook en Instagram en hebben hun eigen pagina Zending Zuid-Soedan

Ook geven ze nieuwsbrieven uit via de website van de GZB en houden een blog bij op die website, deze nieuwsbrieven worden ook uitgeprint en uitgedeeld onder de toren van de kerk door TFC leden.

De TFC leden zijn inmiddels wel bekend, maar noemen we toch nog maar even:
– Wim Rozenberg – Voorzitter w.rozenberg01@kpnplanet.nl 06 41622267
– Bert Visser – Penningmeester
– Nel Overeem – Algemeen lid
– Ria Visser – PR-activiteiten

Ook het postadres van Peter en Jeannette hieronder:
c/o Kajo Keji Christian College
P.O. Box 183, Moyo, Uganda

Wilt u Peter & Jeannette ondersteunen NL91 INGB 0690 7624 45 ovv. Projectnr. S.1.322