ACTIEDAG HGJB project ‘Delen in overvloed’

Drie landen: Colombia, Mexico en Nederland
Twee doelen: Delen en doen
Eén actiedag: 15 april
De kerngedachte in het project ‘Delen in overvloed’ is de overtuiging dat ieder mens in elke situatie en omstandigheid iets kan delen. Iedereen kan zijn of haar tijd, kennis, creativiteit, gezelligheid, geld, talenten, geloofservaringen enz. delen met de ander. Door te delen wordt het evangelie zichtbaar en komt God in het centrum van ons bestaan.
De actiedag is een mooie gelegenheid om als gemeente bij elkaar te komen om te delen en te doen. Zo komen we samen in actie om geld in te zamelen voor de projecten in Colombia, Mexico en Nederland. Op de actiedag verzorgen clubs en verenigingen een deel van het programma. Over de concrete invulling van de actiedag gaan we de komende weken nadenken en we zullen u daarover op de hoogte houden via ‘De band van het Woord’.
Noteer de actiedag (15 april, ’s middags en ‘s avonds) vast in uw agenda!
Namens het team ‘Actiedag, delen in overvloed’