Afkondigingen voor de dienst

Van diverse kanten bereikten ons vragen over de afkondigingen. Ongeveer een jaar geleden vond men deze te lang. Daarop is besloten om dingen die ook in het kerkblad zijn vermeld, niet meer af te kondigen. Dit is ook zo vermeld in de aanpassingen van het beleidsplan waarover u in het vorige kerkblad kon lezen. De laatste tijd kregen we signalen dat de afkondigingen ‘te kort’ waren. Of beter gezegd. Bepaalde dingen werden gemist op zondag en daardoor ook door de week. De kerkenraad heeft nu besloten om wel de activiteiten van de betreffende week weer te noemen in de afkondigingen, maar dit zo beknopt mogelijk te doen. Details zoals tijd, plaats, onderwerp enz. kunt u in het kerkblad lezen.