Avond Geloofsopvoeding

Op dinsdag 17 juni zal er voor alle ouders en geïnteresseerden een avond over geloofsopvoeding gehouden worden. De nadruk zal liggen op de kinderen van de basisschoolleeftijd. Er zal een gastspreker van de HGJB komen spreken over het thema ‘godsbeelden’: welke invloed heb je als ouders op het godsbeeld en het geloof van je kind? Een avond met informatie, gesprek en praktische handreikingen. Neem gerust andere belangstellende kennissen van buiten de gemeente mee! Inloop om 19.45 uur, in de Wel. Van harte welkom! Meer informatie: Alette Zeeman.