Bijzondere diensten

Twee keer per jaar vindt er een themadienst plaats, speciaal ook afgestemd op de jongeren. De eerste is de dienst rond de opening van het winterwerk, de tweede vindt plaats in het voorjaar. Na deze (ochtend)diensten vindt er een preekbespreking plaats in De Wel voor de jongeren vanaf 12 jaar. Op tweede Paasdag wordt er in samenwerking met de jongeren een themadienst georganiseerd, waarin ook ruimte is voor andere instrumenten en liederen. Op Biddag en Dankdag vindt ’s middags (14.00 uur) een kinderdienst plaats. Op tweede Kerstdag of op Kerstavond is er een kerstzangdienst, met medewerking van een koor.

Op tweede Pinksterdag is er sinds 2010 een openluchtdienst op het Evenemententerrein, waarbij eveneens een koor zijn medewerking verleent. Kijk voor foto’s bij ‘evangelisatie’ (onder ‘zending en evangelisatie’).

Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, neemt men contact op met de predikant. In overleg zal er dan een datum worden vastgesteld wanneer de doopdienst kan plaatsvinden. Zo mogelijk vindt dit in een ochtenddienst plaats. In de weken voorafgaand aan de doop is er een doopgesprek met de predikant en ouderling over de betekenis van de doop. Wie als kind niet gedoopt is kan later het sacrament van de Heilige Doop ontvangen, nadat hij of zij de belijdeniscatechese heeft gevolgd en in het midden van de gemeente openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd. Neemt u hiervoor contact op met de predikant.

Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar bediend, vier keer op een zondag en een keer op Goede Vrijdag. Op de zondag voorafgaand aan het Heilig Avondmaal vindt er de voorbereiding op het Heilig Avondmaal plaats. In de avonddienst van de avondmaalszondag is er dankzegging op het Heilig Avondmaal.In de week voorafgaand aan de vieringen is er de zogenaamde ‘censura morum’. Dit houdt in dat er de gelegenheid wordt gegeven voor een gesprek met (twee) leden van de kerkenraad over de eventuele belemmeringen die er kunnen zijn om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen en samen te zoeken naar een oplossing van de problemen. Voor ‘censura morum’ kan contact worden opgenomen met de predikant. Daarnaast is er in de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal een bezinningssamenkomst in De Wel onder leiding van de predikant. Deze vindt meestal plaats op donderdagavond en begint om 20.00 uur. In 2014 zijn er avondmaalsvieringen op 9 februari, 18 april, 22 juni, 7 september en 23 november 2014.
Voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk wendt het bruidspaar zich op tijd tot de predikant. Ook met het oog op een eventuele huwelijkscatechese dient men zo spoedig mogelijk trouwplannen kenbaar te maken. Bij de bevestiging en inzegening van een huwelijk gaat de kerkenraad uit van inzegening van het huwelijk door de ‘eigen’ predikant. Daarnaast is er de mogelijkheid, wanneer er bijvoorbeeld in de familie een predikant is in de lijn van onze gemeente, deze predikant de dienst te laten leiden. Hiervoor is goedkeuring van de kerkenraad nodig.
De familie dient contact op te nemen met de predikant om het tijdstip van een begrafenis te regelen en om een afspraak te maken om over de rouwdienst te kunnen praten. Bij afwezigheid of niet bereikbaar zijn van de predikant kan men de scriba bellen. Men kan voor een rouwdienst gebruik maken van het kerkgebouw aan de Kerkstraat of van De Wel. De familie maakt hierbij de keus en niet de begrafenisondernemer. Crematies kunnen niet plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. De kerkenraad gaat ervan uit dat de ‘eigen’ predikant de rouwdienst leidt. Daarnaast is er de mogelijkheid, wanneer er bijvoorbeeld in de familie een predikant is in de lijn van onze gemeente, deze predikant de dienst te laten leiden. Hiervoor is goedkeuring van de kerkenraad of het moderamen nodig.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.