Paasontbijt

Op tweede Paasdag  21 April a.s. nodigen wij u  uit om met elkaar te ontbijten .
Vanaf 8.30 uur bent u van harte welkom in de Wel.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw naam te noteren op het aanmeldformulier?
Deze ligt onder de toren in de kerk.
De kosten voor dit ontbijt  bedraagt € 2,50.

Wij hopen op een mooie opkomst en een gezellig samenzijn.