Pastoraat

Door de pastorale ouderlingen wordt geprobeerd een regelmatig huisbezoek af te leggen bij alle gemeenteleden, al dan niet met een diaken. Er wordt naar gestreefd dat elk gemeentelid eens per twee jaar huisbezoek krijgt. Mocht u tussentijds bezoek wensen, neemt u dan contact op met uw wijkouderling of met de predikant.
De predikant bezoekt voor zover mogelijk alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder binnen 1-2 weken na hun verjaardag. Daarnaast bezoekt hij de zieken, rouwdragenden, ouders die verblijd zijn met een geboorte en hulpbehoevenden. Bovendien wordt gepoogd bij nieuw ingekomen gemeenteleden een kennismakingsbezoek af te leggen.

Bij jubilea zal de predikant vragen of een bezoek, voorbede en een stukje in de kerkbode gewenst is.

Bij verblijf in een ziekenhuis wordt geprobeerd ook daar een bezoek te brengen, of na thuiskomst. Daar de ziekenhuizen niet zelf opnames doorgeven, dienen gemeenteleden, die opgenomen moeten worden of zijn, dit zelf of via hun familieleden door te geven aan de predikant. Ook bij ontslag uit het ziekenhuis graag een bericht doorgeven aan de predikant.

In onze gemeente is een jeugd- en evangelisatiewerker actief. Zij draagt mede zorg voor het meedenken en meewerken in het jeugd- en evangelisatiewerk en bezoekt met name de jongeren en de gezinnen.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.