Terugblik Openluchtdienst

Een groot contrast met vorig jaar: nu een stralende zon aan een heldere hemel. Een prachtig toneel voor de 5e openluchtdienst. Het evenemententerrein stroomde vol, ook met veel nieuwe of onbekende gezichten. Het koor Edoza zong mooie liederen voor ons en kreeg ook ons enthousiast aan het meezingen. De kinderen rammelden blij met hun sleutelbossen. ‘Laaiend enthousiast’ was het thema. Aan de hand van een zichtbaar voorbeeld van ds. De Groot werd duidelijk dat ons geestelijk leven vaak niet bruist, maar stil staat. De Heilige Geest wil ons weer leven inblazen en ons enthousiast maken; dat betekent letterlijk: in God. En dan kunnen we naar anderen toe ook laaiend enthousiast zijn over Jezus Christus. Prachtig om zo met elkaar Pinksteren gevierd te hebben!

Foto’s